Ние от “ЮНИСЪН” ООД, се стремим към устойчиво качествено подобряване на нашите продукти и дейности. Контрола по качество се съблюдава в работна среда, в която ръководството и персонала се стремят към съвършенство.

Това е възможно с помоща на стандартизирани методи на работа, обучение на нашият персонал, установяване на еталон за качество и модерни технологии. Екипът ни разполага с напълно оборудвана лаборатия, където нашите лаборанти извършват анализи на три етапа:

  1. Анализ при получаване на суровина
  2. Следене за качеството на поточната линия
  3. Инспектиране на готовата продукция.

Производствената линия е израдена с оборудване от водеща фирма в бранша. С цел осигуряване на пълен контрол на качеството, преди да бъде пакетиран, крайният продукт се проверява за чужди тела посредством X-Ray (рентген).

Фирма “ЮНИСЪН” ООД, притежава и стриктно съблюдава нормативната уредба на следните водещи сертификати за качество

FSSC 22000:2011 – Международен стандарт за безопасност при производството на храни

ISO 22000:2006 – Стандарт за осигуряване на безопосността на храните

ISO 9001:2008 – Система за управление на качеството, която спомага за подържането на устойчиво качество на продукта

HACCP – Хигиенна безопасност на храните и защита на потребителите

Кошер сертификат