Фирма ЮНИСЪН ООД е създадена през 2013 година, в Добрич.

Нашата дейност е тясно специализирана в почистването, калибрирането и беленето на слънчоглед. Използвайки най-новите технологии в индустрията, ние предлагаме продукт с отлично качество предназначен за международната хлебопроизводителна, сладкарска и хранителна промишленост – белена слънчогледова ядка и слънчогледов чипс.

Екипът ни осъзнава отговорността, която носи произвеждайки продукт за хранително-вкусовата промишленост, за това ние подбираме само екологично чиста суровина за нашето производство.

С цел подобряване на ефективността, в края на 2013 година ние от “ЮНИСЪН” ООД инвестирахме в изграждането на предприятие за производство на екологично чисти брикети от слънчогледова люспа.

Нашата бизнес стратегия е обвързана с предлагането на високо качествен продукт отговарящ на международните стандарти за качество. Стрикното управление на капиталови и човешки ресурси, заедно с амбициите на ръководството към висока ефектвиност, определят “ЮНИСЪН” ООД като предпочитан партньор за вашият бизнес. Доказателство за това са нашите клиенти от водещи Европейски икономики: Германия, Холандия, Франция, Полша и т.н